<>

2014-2015 PMYO başvuru tarihleri ve sınav tarihleri

izmirEğitim107 Yorum24 Ağustos 2013

2014 pmyo2014-2015 PMYO başvuru tarihleri ve sınav tarihleri

2014 PMYO giriş şartları açıklanmıştır. PMYO giriş şartları belirlendikten sonra YGS ‘den istenilen puanı aldıktan sonra ön başvuruları başlayacak. 2014 PMYO başvuru yapmak için YGS ‘den 250 puan almak zorundasınız.(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan almış olmak gerekmektedir. 2014 PMYO giriş şartları detaylar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır

2014 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 250 puan almış olmak,

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2014 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 140 puan almış olmak,

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2014) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1991 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1989 – 01 Ekim 1996 tarihleri arasında doğmuş olmak),

f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Kasten işlenen ve kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ

İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tradresinden 16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.

Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

İnternetten ön başvuru yapan adayların 21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç) başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Ancak adaylar başvuru yaptıkları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),

2- Sınav Başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız),

3- Aday Tanıma ve Bilgi Formu (indirmek için tıklayınız),

4-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.)

5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)

6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,

8-Askerlik hizmetini yapan adaylar için “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,

9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,

b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,

c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,

d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

            İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ:

16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında,

BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ:

21 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında (23 Nisan, 27 Nisan ve 1 Mayıs hariç),

BAŞVURU ÜCRETİ:  50 (Elli Türk Lirası).

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 16 Nisan – 02 Mayıs 2014 tarihleri arasında 50(Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ: 20 Mayıs – 01 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  ( 25 Mayıs hariç )

YAZILI SINAV TARİHİ

29 Haziran 2014 Pazar Günü

DAHA FAZLA DETAY İÇİN TIKLAYIN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Etiketler: , , , , , ,

2014-2015 PMYO başvuru tarihleri ve sınav tarihleri Hakkında Yapılan Yorumlar

 1. şeyda diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 2. rabia diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 3. emine diyor ki:

  mail almak istiyorum

 4. eda diyor ki:

  mail almak istiyorum

 5. caner diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 6. samet tuncel diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 7. salih diyor ki:

  mail almak istiyorum

 8. Selçuk diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 9. yusuf diyor ki:

  mail almak istiyorum

 10. yücel mete diyor ki:

  mail almak istiyorum

 11. Adınız diyor ki:

  mail almak istiyorum

 12. yasemin diyor ki:

  mail almak istiyorum

 13. Hasan canpolat diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 14. ali üzülmez diyor ki:

  mail almak istiyorum

 15. mehmet diyor ki:

  mail almak istiyorum.

 16. serpil diyor ki:

  mail almak istiyorum

 17. Ahmet diyor ki:

  Mail Almak İstiyorum

 18. Çağatay diyor ki:

  merhaba,
  pmyo sınav başvuru tarihi açıklandığında by-cagatay48@hotmail.com mail adresim ile bana ulaşırsanız sevinirim.

  MAİL ALMAK İSTİYORUM ..

 19. kübranur diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 20. mahmut diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 21. semanur diyor ki:

  mail istiyom

 22. demet diyor ki:

  mail almak istiyorum

 23. ayşe diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 24. ilayda diyor ki:

  Ben polislik sinavi ne zaman hangi tarih onu ogrennek istiyorum yardimci okursaninz sevinirim tesejur ederim

 25. sena diyor ki:

  mail almak istiyorum

 26. kahraman diyor ki:

  mail almak istiyorum

 27. büşra diyor ki:

  mail almak istiyorum

 28. abdulkerım diyor ki:

  maıl almak ıstıyorum

 29. fatih arı diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 30. tanju ozgul diyor ki:

  E mail almak istiyorum

 31. ALI diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 32. ramazan diyor ki:

  mail almak istiyorum

 33. İpek akkaya diyor ki:

  Mail almak istiyorum..

 34. semra diyor ki:

  mail almak istiyorum

 35. furkan diyor ki:

  mail almak istiyorum

 36. mustafa diyor ki:

  mail almak istiyorum

 37. mehmet diyor ki:

  Açıklandığında mail almak istiyorum.

 38. gs diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 39. aydın diyor ki:

  mail almak istiyorum

 40. Mustafa diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 41. Nİlay diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 42. tuba diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 43. Şehmus diyor ki:

  mail almak istiyorum

 44. merve diyor ki:

  mail almak istiyorum

 45. ümit diyor ki:

  mail almak istiyorum

 46. Kemal diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 47. semih diyor ki:

  mail almak istiyorum

 48. seda diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 49. rıdvan diyor ki:

  MAİL ALMAK İSTİYORUM.

 50. ferhat diyor ki:

  mail alma istiyorum

 51. mustafa kelleci diyor ki:

  mail almak istiyorum

 52. Emine diyor ki:

  Mail almak istiyorum.
  Astsubaylık sınav başvuru tarihi hakkında.

 53. aynur diyor ki:

  mail almak istiyorum

 54. Resul diyor ki:

  mail almak istiyorum

 55. Nermin diyor ki:

  Mail almak istiyorum…

 56. Sonnur diyor ki:

  mail almak istiyorum.

 57. hatice diyor ki:

  açıklandığında mail almak istiyorum

 58. ysmn diyor ki:

  mail almak istiyorum

 59. tolga diyor ki:

  mail almak istiyorum

 60. halil diyor ki:

  mail almak istiyorum

 61. kıymet diyor ki:

  mail almak istiyorum

 62. dilek diyor ki:

  açıklandığında mail almak istiyorum

 63. mehmet diyor ki:

  mail almak istiyorum

 64. ESRA NEZAHAT diyor ki:

  POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI,SINAV BAŞVURUSU VE SINAV TARİHLERİ HAKKINDA MAİL ALMAK İSTİYORUM

  SAYGILARIMLA,

  HAYIRLI ÇALIŞMALAR

 65. buse diyor ki:

  mail almak istiyorum

 66. beyza diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 67. samet diyor ki:

  Açıklandığında mail almak istiyorum

 68. sinem diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 69. gökhan diyor ki:

  mail almak istiyorum

 70. mustafa diyor ki:

  mail almak istiyorum !!!

 71. emine susam diyor ki:

  Kesinlikle mail almak istiyorum…

 72. veli diyor ki:

  mail almak istiyorum

 73. Fatih kahveci diyor ki:

  Açıklandığında mail almak istiyorum.

 74. Sami diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 75. cigdem diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 76. serdar diyor ki:

  mail almak istiyorum

 77. ali diyor ki:

  Mail almak istiyorum.

 78. aysenur diyor ki:

  Maıl almak ıstıyorum

 79. hüseyin diyor ki:

  mail almak istiyorum

 80. oktay diyor ki:

  mail almak istiyorum

 81. esra karadaş diyor ki:

  mail almak istiyorum

 82. ufuk diyor ki:

  mail almak istiyotum

 83. özge diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 84. yeliz diyor ki:

  mail almak istiyorum

 85. mahsum diyor ki:

  mail almak istiyorum

 86. mahsum diyor ki:

  tarihler acıklandıgında mail almak istiyorum

 87. furkan diyor ki:

  mail almak istiyorum…

 88. furkan diyor ki:

  mail almak istiyorum…

 89. melek diyor ki:

  polisliği kazandım ve çok mutluyum arkadaşlar sizde düşünmelisiniz *:))

 90. sema diyor ki:

  mail almak istiyorum

 91. Rabia diyor ki:

  Mail almak istiyorum …

 92. özge diyor ki:

  mail almak istiyorm

 93. Ayşenur diyor ki:

  Mail almak istiyorum Lütfen

 94. umut diyor ki:

  açıklandığında mail almak istiyorum

 95. kaan diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 96. ahmet diyor ki:

  mail almak istiyorum.polis koleji kendisi mi sınav yapıyor

 97. elif diyor ki:

  mail almak istiyorum

 98. aysel diyor ki:

  Yorum almak istiyorum

 99. rabia diyor ki:

  mail almak istiyorum bilgilendirirseniz sevinirim.

 100. Kutsalay diyor ki:

  Mail almak istiyorum

 101. şilan diyor ki:

  mail almak istiyorum.

 102. Fatih diyor ki:

  Mail Almak İstiyorum .

 103. selim diyor ki:

  mail almak istiyorum

 104. rubi diyor ki:

  mail almak istiyorum
  başvuru tarihleri ve yapmam gerekenler hakkında

 105. bahadir diyor ki:

  Mail almak istiyorum

2014-2015 PMYO başvuru tarihleri ve sınav tarihleri Hakkında Yorum Yaz

20 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)  

MAİL ADRESİNİZİ GİRİN:

Günde Sadece 1 Bilgi çok gelmez. Sizde Her gün bir bilgi öğrenmek istiyorsanız kayıt ol butonuna basınız.

Bilgi Arayın

Kategoriler

kolay pasta

 • air jordan pas cher
 • basket nike pas che
 • chaussure nike pas cher
 • air max femme pas cher
 • jordan pas cher
 • basket femme pas cher
 • air max 2015 pas cher
 • air max pas cher femme
 • nike pas cher femme
 • nike air max 90 pas cher
 • nike air max femme pas cher
 • air max 1 pas cher
 • nike air max 1 pas cher
 • replique montre suisse
 • gefalschte uhren
 • replica uhren shop
 • uhren replica hublot
 • replica de relojes cartier
 • replica uhren per nachnahme
 • uhren imitate
 • beste replica uhren
 • replica uhren cc
 • replica uhren deutschland
 • replica uhren breitling
 • uhren fakes
 • replica uhren europa
 • besten rolex replica uhren
 • copie montre de luxe
 • Replica watches
 • relojes especiales
 • replica de relojes
 • replicas relojes de lujo
 • imitaciones de relojes
 • relojes de lujo marcas
 • replicas relojes suizos
 • relojes replicas suizas
 • replica de relojes rolex
 • imitaciones de relojes
 • replicas de relojes en espana
 • replicas de relojes suizos
 • replicas relojes espana
 • replica de relojes rolex
 • relojes replicas aaa
 • replica de relojes hublot
 • replicas de relojes
 • orologi replica contrassegno
 • orologi replica svizzeri
 • fake uhren hublot
 • gefalschte uhren
 • replica uhren shop
 • uhren replica hublot
 • replique montre de luxe pas cher
 • replique montre rolex
 • replique montre omega
 • replique montre
 • replique montre
 • montre de luxe pas cher
 • montre replica
 • replica montre
 • copie montre
 • achat montre de luxe
 • copie de montre
 • montres de luxe pas cher
 • montre imitation
 • montre copie
 • replique montre de luxe
 • replique montre pas cher
 • achat montre en ligne
 • montres replica
 • imitation montre
 • montre de luxe homme pas cher
 • replique de montres de luxe
 • copie de montre de luxe
 • montre hublot replique
 • replique montre de luxe suisse
 • replique de montre
 • replica relojes
 • replica uhren breitling
 • replica orologi
 • orologi replica rolex
 • orologi replica longines
 • replica orologi hublot
 • replica orologi panerai
 • orologi replica
 • repliche orologi
 • replica orologi
 • orologi replica italia
 • orologi repliche
 • imitazioni orologi
 • replica orologi svizzeri
 • repliche orologi di lusso
 • orologi di lusso replica
 • orologi replica cinesi
 • orologi replica milano
 • replica orologi italia
 • orologi replica italia
 • orologi di lusso replica
 • breitling repliche orologi
 • replica uhren europa
 • besten rolex replica uhren
 • fake uhren hublot
 • gefalschte uhren
 • replica uhren shop
 • relojes imitacion tag heuer
 • relojes de imitacion
 • replicas watches
 • relojes replicas aaa
 • montre pas cher
 • replique montre suisse
 • replique montre hublot
 • replique montre pas cher
 • copie montre de luxe
 • nike pas cher homme
 • air max one pas cher
 • chaussures nike pas cher
 • nike femme pas cher
 • nike air max pas cher femme
 • air max nike pas cher
 • air max 2015 femme
 • air max 90 femme pas cher
 • nike air max 2015 pas cher
 • air max 95 pas cher
 • nike air jordan pas cher
 • air max fille pas cher
 • air max pas cher pour homme
 • basket nike homme pas cher
 • chaussure pas cher nike
 • air max pas cher
 • replique montre rolex
 • replique montre omega
 • replique montre de luxe
 • orologi replica longines
 • orologi replica movimento svizzero
 • orologi imitazioni
 • uhren replica hublot
 • replica uhren deutschland
 • replica uhren breitling
 • uhren fakes
 • replica uhren europa
 • replica de relojes rolex
 • replica de relojes hublot
 • replicas de relojes